+90 (216) 222 25 25

FaxMAX API

FaxMAX

Entegrasyon


Metod
https://[DOMAIN]/?token=[TOKEN]&code=[API_CODE]
Core.token_login

Core.login ile önceden aldığınız token değerinin geçerli olup olmadığını kontrol ederek tekrar login almanızı sağlar.

Opsiyonel olarak code_ alanında API_CODE gelirse, TOKEN değerinin içindeki şifrelenmiş username ile şifresiz login alınması sağlanır. Bu sayede kendi yazılımlarınızdan kullanıcınızı FaxMAX web uygulmasına şifresiz giriş yaptırabilirsiniz.

Öncelikle bağlanacağınız domain içinde API_CODE ve API Şifresi tanımlı olmalıdır. Bu tanımlardan sonra size verilen şifre ile şu veriyi içeren bir JSON hazırlayıp encrypt etmeniz ve bunu TOKEN olarak göndermeniz gerekmektedir:

{
  "username": "KULLANICIKODU",
  "exp": "Unix Time(int) olarak son geçerlilik zamanı",
  "remote_ip":"Login olacak istemci IP'si"
}

Güvenlik için:
1 - remote_ip alanı içinde istemcinin FaxMAX Api'sine geleceği kaynak IP adresini giriniz.
2 - exp alanı için en fazla 3 saniyelik ilerisine ait unix time değeri kullanınız. Unix time'ı şu şekilde üretebilirsiniz:

 import time
exp = int(time.time()) + 3 
 long timestamp = 3 + System.currentTimeMillis()/1000 
 import "time"
timestamp := 3 + time.Now().Unix() 
Düzgün şifreleme için bizden hazır kod kütüphanesi isteyebilirsiniz.

Buradan elde edilen token ile domain kullanıcınızın sizin yazılımız üzerinden yönlendirilip otomatik olarak FaxMAX web ekranına girmesi için şu şekilde bir URL'e yönlendirin:

https://[DOMAIN]/?token=[TOKEN]&code=[API_CODE]
Eğer kullanıcının belli bir sayfaya yönlendirilmesini istiyorsanız, sayfa adını da girebilirsiniz. Örneğin gelen otomatik loginden sonra fakslar sayfasının açılması için:
https://[DOMAIN]/#inboxes?token=[TOKEN]&code=[API_CODE]

URL'deki alanların açıklaması:

Alan Açıklama Örnek
DOMAN Kendi FaxMAX domain'iniz firma.faxmax.net
TOKEN Domaininizde tanımlı API şifreniz ile encrypt edilmiş JSON verisi şifelenmiş json verisi
API_CODE Domaininizde tanımlı API Kodu tanımlı API kodunuz

Ayrıca, kendi API'niz ile FaxMAX üzerindeki domain'inizde bir kullanıcı ile login almış gibi işlem yapmak için de Core.login_token apisini kullanabilirsiniz. Bunun için yukarıda bahsi geçen şifrelenmiş JSON verisi ve API KODU aynı şekilde üretilip bu apiye göderilir ve sonrasında gelen mesaj içerisindeki token değeri bundan sonra yapılacak JSON RPC api çağrılarında kullanılır.

Şifrelenmiş JSON hazırlanırken "remote_ip" kısmına sizin API'nin FaxMAX'a erişirken kullanacağı çıkış IP adresi kullanılabilir.

Örnek:

{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":"fe012e8c-2d2f-47da-b7bb-9d90ee611eb4",
  "method":"Core.token_login",
  "params":{
    "token_": "TOKEN",
    "code_": "Şifrelenmiş JSON verisi"
  }
}
Aslında yukarıda bahsedilen şifresiz giriş içinde FaxMAX web arayüzü arka planda bu API metodunu çağırmaktadır.

CONTACT US
CONTACT US
 
*
*
*